Ouders, vooral in midden en hoge inkomensgroepen, gaan vanaf 2017 minder betalen voor kinderopvang. Er is vanaf 2017 bijna 200 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvangtoeslag.

Dit meldt de NOS. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn het over deze extra financiering eens. Eerder was al 100 miljoen euro extra toegezegd voor 2017, maar er blijkt nog meer financiële ruimte. Het voorstel moet nog wel worden besproken in de ministerraad.

Indexering uurtarieven

Behalve extra kinderopvangtoeslag, wil minister Asscher de maximaal te vergoeden uurprijzen in de kinderopvang in 2017 met 2,5 procent verhogen. Dit is een goedmakertje voor 2012, toen er niet geïndexeerd werd. Met de standaard indexatie voor 2017 erbij opgeteld komt de indexatie voor 2017 uit op een stijging van 4,2 procent. Behalve dit besluit wil minister Asscher de regeling voor werkloze ouders een jaar voortzetten, Dat houdt in dat  ouders na ontslag nog zes maanden lang recht houden op kinderopvangtoeslag.

Meer vrouwen aan het werk

De extra investering moet ertoe gaan leiden dat er meer vrouwen aan het werk gaan. Dat is de reden dat er juist geïnvesteerd wordt in de midden- en hoge inkomens. Voor ouders met lage inkomens wordt kinderopvang al grotendeels vergoed. Ouders kunnen er in 2017 flink op vooruit gaan in hun kinderopvangkosten. De extra toeslag kan oplopen van 100 tot 1000 euro per jaar.

age inkomensgroepen

Momenteel wordt de kinderopvang meer gebruikt door ouders in de midden- en hoge inkomenscategorie. Minister Asscher heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een tijdje geleden gevraagd om uit te zoeken wat hiervan de oorzaken zijn. Door de investeringen in kinderopvangtoeslag de laatste jaren en indexering van kinderopvangtoeslag, wordt bij de laagste inkomens de kinderopvangkosten voor 93 procent vanuit de overheid vergoed. Dit SCP-onderzoek wordt voor de zomer van 2016 verwacht,

Tijd voor stabiliteit

Hoewel oudervereniging BOinK, Voor Werkende Ouders en de Brancheorganisatie Kinderopvang blij zijn met de extra investering in kinderopvang, roepen ze de politiek alle drie op tot stabiliteit. ‘Ouders weten niet meer waar ze aan toe zijn’, zegt Gjalt Jellesma van BOinK op NOS.nl. ‘Als je de hele tijd rommelt met de kinderopvang, dus eerst flink bezuinigen en daarna weer geld erbij leggen, worden ouders wantrouwig. Ze weten niet meer waar ze op kunnen rekenen.’

Kinderopvang is een serieuze zaak

Majet Winsemius van Voor Werkende Ouders geeft een vergelijkbare reactie opNOS.nl. ‘De kinderopvang wordt gebruikt als speelbal. Als het slecht gaat met de economie, wordt er meteen op bezuinigd. Gaat het weer beter, dan komt er weer geld bij. Kinderopvang is een serieuze zaak, daar moet je niet mee spelen.’ Brancheorganisatie Kinderopvang ziet de extra investering als erkenning van het belang van kinderopvang voor de samenleving, maar zegt ook dat ‘stabiliteit en continuïteit in het overheidsbeleid cruciaal zijn voor een toegankelijke en betaalbare kinderopvang’.

Bron: Kinderopvang Totaal