Buitenschoolse opvang 

Kinderen van de BSO kunnen tussen de middag lunchen bij De Blije Bij.  De kinderen worden door medewerkers en/of chauffeurs van de scholen gehaald en naar de opvang gebracht en ‘s morgens omgekeerd.

Er zijn 2 gediplomeerde medewerkers aanwezig en zij worden ondersteund door een groepshulp/stagiaires (SPW3 of SPW4).

Het kind staat centraal bij onze opvang. Er wordt gekeken naar het individuele kind, zijn/haar interesses en zijn/haar ontwikkeling.

Informatie over BSO de Blije Bij

Aanmelding & Plaatsing

Inschrijven voor de BSO kan vanaf het moment dat uw kind 2 jaar is. Dit kunt u direct doorgeven via het inschrijfformulier.
Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt en volgt er een intake gesprek met de directie. Er volgt een algemene rondleiding en er wordt met de medewerkers kennis gemaakt. Door middel van het invullen van het inschrijfformulier, kan er een plaatsingsgesprek volgen. Zodra er een plaats beschikbaar is, nemen wij met u contact op. Daarna wordt er voor u een contract gemaakt met een prijsopgave.

Eventueel kunt u geholpen worden met de aanvraag Belastingtoeslag Kinderopvang en bij uw aanvraag bij het DWI. In dit geval moet u wel een jaaropgave, recente loonstrook,kopie paspoort/verblijfsvergunning meenemen.

Heeft u (en uw partner) het contract getekend dan ontstaan er wederzijdse verplichtingen en worden de algemene voorwaarden BSO de Blije Bij van kracht. De belastingtoeslag kinderopvang dient rechtstreeks naar De Blije Bij te worden overgemaakt.

Een kind wordt per de 1e of de 16e van de maand geplaatst. De medewerker waar uw kind bij wordt geplaatst nodigt u uit voor het kennismakingsgesprek, er wordt u verteld over de gang van zaken op de groep en u wordt rondgeleid op de groep. U informeert de leidster over de bijzonderheden van uw kind. Kinderen zijn hierbij aanwezig en komen in elk geval een keer kijken voordat ze geplaatst worden.

Dagindeling

Hoe ziet een dag bij de buitenschoolse opvang eruit?

Als de kinderen na school bij de opvang komen, worden de handen gewassen, naar de wc gegaan en gaat men gezamenlijk aan tafel om te eten en te drinken. Met de medewerkers wordt er gesproken wat er die dag zoal gebeurd is op school of eventueel thuis. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en niet door elkaar heen te praten. Vervolgens mogen de kinderen kiezen wat ze willen gaan doen. De leiding biedt een activiteit aan waarbij het de keus van het kind is of het hierop in wil gaan. Dit wordt wel gestimuleerd in verband met de saamhorigheid van de groep. Maar het kind mag zelf beslissen, daar de kinderen de hele dag al van alles “moeten” op school, worden de kinderen bij de opvang vrij gelaten in wat ze willen doen. Het is immers ook hun “vrije tijd”.

Tijdens de vakanties, waarbij de kinderen de hele dag bij de opvang verblijven, worden er diverse activiteiten/workshops bedacht door de leiding en door de kinderen zelf en is er de mogelijkheid om met de kinderen uitstapjes te maken. Ook hierbij hebben de kinderen weer inspraak. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld, ook hun toestemming is hiervoor nodig. Buiten spelen is, indien het weer het toelaat, een vast onderdeel van de dag.

Eten & Drinken

Er wordt gegeten als alle kinderen binnen zijn, de kinderen worden gestimuleerd om alles te proeven en hun bord leeg te eten. Er wordt echter geen strijd van gemaakt. Het moet een gezellig moment zijn met aandacht voor elkaar.

Op het menu staat brood,crackers en/of rijstwafels, hierbij wordt melk of sap gedronken. Ook een warme maaltijd zoals bijvoorbeeld macaroni, soep, stamppot, nasi en pannenkoeken komt elke dag aan bod. Ook salades, het menu wordt met de kinderen per week samengesteld.

Als activiteit willen we soms met de kinderen een diner maken voor de ouders, zodat deze kunnen aanschuiven als ze de kinderen komen halen. Met allergieën of specifieke wensen van ouders (cultuur, religie) wordt uiteraard rekening   gehouden. Kinderen helpen bij het dekken van de tafel en bij het afruimen. We blijven aan tafel zitten tot we allemaal klaar zijn. Daarna worden de handen weer gewassen.

Thema's & workshops

Met regelmaat worden er door de naschoolse opvang thema’s georganiseerd. Het aanbieden van thema’s vergroot de aantrekkelijkheid van de naschoolse opvang. Ook voor de oudere kinderen is het zeer belangrijk om activiteiten aan te bieden waarbij kinderen bepaalde vaardigheden kunnen aanleren. Ze willen dingen doen die zoveel mogelijk lijken op die van volwassenen. Op de naschoolse opvang kunnen kinderen hierdoor tevens een hobby ontwikkelen. Door het aanbieden van een onderwerp prikkelen wij een kind ook om nader bij een thema stil te staan en er over te leren. Kinderen worden indien er nieuwe thema’s worden bedacht hierbij zoveel mogelijk betrokken. Omdat kinderen niet altijd hun ideeën zelf kunnen verwoorden, letten leidsters op signalen die kinderen geven. De nadruk bij de naschoolse opvang ligt echter op een eigen invulling van de vrije tijd. Onze naschoolse opvang is geen school, indien een kind zijn tijd op een schoolse wijze wil invullen (schrijven, lezen, etc.) is het kind hiertoe vrij. Het accent ligt echter op het bieden van ontspanning, soms is het ook heerlijk om bijvoorbeeld even in een kussen weg te zakken.

Op de woensdag en vrijdagmiddag en in de schoolvakanties worden workshops gegeven/extra activiteiten gedaan o.a.: buikdansen, capoeira, vilten, drama, schilderen, rappen, schaken, bollywood dansen, zumba, sporten en techniek. Deze worden georganiseerd en gegeven door/via de eigen medewerksters of gehuurd via Adviesbureau kinderOpvang. Kinderen kunnen zelf ook om workshops/activiteiten vragen, wij vinden het belangrijk om in te spelen op bij wat bij hen leeft (op dat moment). Uitstapjes, excursies, ontdekkingstochten of wat dat ook, door als zij met een voorstel komen is het bespreken hiervan, de voor en tegens, op zich al een les voor hen. Is er een probleem, wij laten de kinderen zelf een oplossing/alternatief bedenken en uiteindelijk begeleiden we hen dan daarin en daarmee.

De activiteiten passen perfect in het dagritme van kinderdagverblijf. Kinderen worden op onze locatie geplaatst op eigen initiatief of op doorverwijzing van het consultatiebureau.

Openingstijden BSO

De opvang is 5 dagen per week geopend. Daarbij kunnen de openingstijden verschillen aan de hand van schoolvakanties en studiedagen.

Openingstijden op reguliere dagen

  • Maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 tot 18:00 uur
  • Woensdag en vrijdag van 12:00 tot 18:00 uur

Openingstijden tijdens schoolvakanties en studiedagen

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is de opvang van 8:30 tot 18:00 uur geopend.

De Blije Bij nieuwtjes

Muzieklessen de Blije Bij

Kinderopvang De Blije Bij organiseert ook dit jaar weer muzieklessen.

Het rooster hiervan is inmiddels bekend geworden.

Weer goedkoopste kinderopvang

Kinderopvang De Blije Bij blijft de goedkoopste kinderopvang leveren in de omgeving van Amsterdam West.

Opvangtoeslag voor alle ouders 

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten straks minimaal 16 uur per week naar de opvang kunnen. Ouders krijgen daarvoor een tegemoetkoming van de overheid, ongeacht of ze werken.

 

Contact

   020-411 70 40

  info@deblijebij.net

 Burgermeester
Roellstraat 25-31
1064 BK Amsterdam

 

Openingstijden

Maandag:    07:00–18:00

Dinsdag:       07:00–18:00

Woensdag:  07:00–18:00

Donderdag: 07:00–18:00

Vrijdag:          07:00–18:00

Zaterdag:      Gesloten

Zondag:         Gesloten

Blijf op de hoogte