Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Een goede begeleiding van uw kind vinden wij erg belangrijk. De jongste kinderen maken in korte tijd  enorme groei door van rollen, zitten, kruipen, staan naar lopen. Brabbelen ontwikkelt zich tot meekletsen, en vervolgens naar meekletsen aan tafel. Naast elkaar spelen gaat over in samenspelen.
Vaste momenten op de dag geven het kind rust en houvast. Zo wordt er op de gerelde tijden iets gegeten en gedronken. Tussen de middag wordt er samen warm gegeten (o.a. soep of pasta) en de meeste kinderen gaan daarna slapen. De kinderen die dan niet slapen doen rustige activiteiten met de leidsters, zoals voorlezen of een filmpje bekijken

 

Informatie over KDV de Blije Bij

Aanmelding & Plaatsing

U kunt uw kind aanmelden door middel van het inschrijfformulier. Vervolgens komt u op de wachtlijst zodra het inschrijfformulier ontvangen is op ons kantoor.

Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u van ons een bevestiging van de inschrijving. Hierna nemen wij contact met u op over de plaatsing.
Het minimum aantal dagen om uw kind laten plaatsen is vastgesteld op twee dagen. Het is mogelijk om in de periode dat u de opvang afneemt de dagen te veranderen. Maar dit moet schriftelijk en  in overleg gebeuren.

De opvang eindigt automatisch op de vierde verjaardag van het kind. U hoeft dan dus niet schriftelijk op te zeggen.
Elke andere vorm van opzegging moet geschieden door een schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van twee maanden.

Dagindeling
 • 07:00: Kinderdagverblijf gaat open voor alle kinderen
 • 07:00 tot 09:00: De kinderen worden gebracht. Ouders kunnen de bijzonderheden over hun kind doorgeven. Die worden genoteerd op de presentielijst. PM-ers noteren ook wanneer een kind gekomen is. En dat wordt ook op de presentielijst genoteerd.
 • 08:50: Speelgoed wordt gezamelijk opgeruimd.
 • 09:00 tot 09:30: Wij gaan aan tafel om gezamenlijk te ontbijten. Voordat wij gaan eten zingen we liedjes, bijvoorbeeld “Smakelijk eten” of wordt er een verhaal voorgelezen.
 • 09:30 tot 10:00: Wij gaan van tafel. Handjes en mondjes worden schoongemaakt met een washandje of een natte doekje. Kinderen die al zindelijk zijn gaan zelf naar de WC. PM-er helpt ze met billen vegen. Andere kinderen worden verschoond.
 • 10:00 tot 10:30: Baby’s gaan naar bed. Kringtijd. Wij zingen eerst het liedje: “Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn…” daarna het liedje: “Goedemorgen Jan, blij je weer te zien…”.
  In de kring wordt elke dag met Puk en Co een thema behandeld.
 • 10:30 tot 11:30: Tijd om een activiteit te doen, bijvoorbeeld buitenspelen en/of knutselen.
 • 11:30 tot 11:45: Gezamenlijk opruimen van het speelgoed.
 • 11:45 tot 12:00: Wij zitten aan tafel. Er worden boekjes voorgelezen en liedjes gezongen.
 • 12:00 tot 12:30: Wij eten warm. Na het eten worden handjes en mondjes schoongemaakt met een natte doekje of met washandjes.
 • 12:30 tot 13:00: Tafel wordt opgeruimd. Kinderen die al zindelijk zijn gaan naar de WC. Andere kinderen worden verschoond. Kinderen worden omgekleed (pyjama´s).
 • 13:00 tot 15:00: Kinderen die slapen gaan naar de slaapkamer. Kinderen die opblijven gaan naar de babygroep. Daar doen de Pm’ers rustige activiteiten met ze, bijvoorbeeld een boekje lezen, kleuren en knutselen.
 • 15:00 tot 15:30: Kinderen worden wakker en worden verschoond en aangekleed.
 • 15:30 tot 16:00: “Smakelijk eten” zingen en fruit eten, na fruit mogen kinderen nog een stukje ontbijtkoek of rijstwafel eten en water drinken.
 • 16:00 tot 16:30: Handjes en mondjes schoonvegen met natte doekjes of natte washandjes.
 • 16:30 tot 17:55: Vrijspelen, puzzelen, kleien, in de zomer buitenspelen en tussendoor zonodig nog eens verschonen. Baby’s eventueel tussendoor melk geven.
 • 18:00: Het kinderdagverblijf sluit.
Wenperiode

De wenperiode is bedoeld, om het kind, de ouders en de leidsters aan elkaar te laten wennen. Het kind en de ouders wennen aan de groep, leidsters hebben de gelegenheid om het kind te leren kennen.

Daarbij worden de kinderen langzaam vertrouwd gemaakt met het dagritme, regels en gewoontes van de groep.  De ouders kunnen de sfeer van de groep proeven en informatie krijgen over allerlei zaken. Kinderen krijgen de ruimte om een plaats te vinden in de groep en een relatie op te bouwen en met andere kinderen en met de leidsters. Alle emoties zijn daarbij mogelijk; een kind kan verdrietig zijn wegens het afscheid, angst hebben voor de groep of juist enthousiast worden door de aanwezigheid van zoveel speelgoed en speelvriendjes.

Wennen vereist zorgvuldigheid omdat dit de basis legt voor het verdere verloop van de opvang. De duur van de wenperiode is afhankelijk van het kind maar om een begin te maken, starten wij met vier wendagdelen. Het hoeft niet te betekenen dat het kind aan het einde van de wenperiode zich helemaal op zijn gemak voelt in de groep. Het kind is pas gewend als hij een plaats heeft in de groep.

Eten & Drinken

In principe is de voeding (broodmaaltijd, warm maaltijd, vers fruit, tussendoortjes en drinken) voor uw kind (evenals luiers) inbegrepen. Bij ons krijgen de kinderen vijf dagen in de week een warme maaltijd. Er wordt rekening gehouden met eventuele diëten of andere voedingsgewoonten. Specifieke voeding en specifieke zuigelingenvoeding moeten zelf meegenomen worden.

Wij vinden het erg belangrijk om ouders te steunen in hun keuze om borstvoeding te geven. Werkende moeders ervaren soms veel spanning in het combineren van hun werk en het voeden van hun kind. Daarom komt er de mogelijkheid om op de kinderopvang uw kind rustig te kunnen voeden of om borstvoeding af te kolven. Op deze manier hopen wij de werkende moeder te kunnen helpen, om later met veel plezier op deze periode terug te kunnen kijken! Voor baby’s die niet goed uit de fles willen drinken kunnen we de afspraak maken met de ouders om een telefoontje te geven rond voedingstijd. Dan kan moeder op haar gemak bij ons, onder werktijd, haar kindje komen voeden.

VVE

Om peuters meer uitdaging in activiteiten te bieden en voor te bereiden op school, werken we met een speciaal aanbod. Dit doen we door ruimte voor de 2,5-4 jarigen te creëren die vooral bij deze leeftijd aansluit en waar met regelmaat activiteiten worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan knutselen, spelletjes doen, koken, bewegen, voorlezen of liedjes zingen.

Als voorschoolse voorziening besteden we veel aandacht aan ontwikkelingsstimulering, waardoor kinderen goed voorbereid op de basisschool kunnen starten. Bovengenoemde activiteiten zijn voor ons een middel om kinderen zich spelenderwijs te laten ontwikkelen, zij bevatten veel taal om de woordenschat te vergroten, maar ook aandacht voor ontluikende gecijferdheid als voorloper op het rekenen.

Daarnaast wordt er gewerkt met het VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie) programma Uk & Puk, voor kinderen van 2,5-4 jaar. Uk en Puk is een totaalprogramma gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen. Taalontwikkeling staat in het programma voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er bij Uk en Puk aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, motoriek en een eerste oriëntatie op rekenen. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is de uitgave niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Uk en Puk biedt kinderen uitdagende activiteiten. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Uk en Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De speelse activiteiten lokken interactie uit, waardoor een rijk taalaanbod ontstaat.

De activiteiten passen perfect in het dagritme van kinderdagverblijf. Kinderen worden op onze locatie geplaatst op eigen initiatief of op doorverwijzing van het consultatiebureau.

Openingstijden Kinderdagverblijf

Kinderopvang De Blije Bij is bijna het hele jaar geopend. Met officiële feestdagen zijn wij gesloten.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7:00 uur tot 18:00 uur. ‘s Morgens kunnen de kinderen tussen 7:00 uur en 9:00 uur worden gebracht. Aan het eind van de dag kunnen de kinderen weer tussen 16:30 uur en 18:00 uur worden opgehaald.

Om onrust in de groep te voorkomen, verzoeken wij de ouders zich zoveel mogelijk aan de bovengenoemde tijden te houden, uiteraard kan er in overleg een uitzondering hierop worden gemaakt.

Documenten Kinderdagverblijf

Hieronder vindt u de openbare documenten met betrekking tot de kinderdagverblijf, die u kunt downloaden. Eventueel zijn deze documenten ook ter inzage beschikbaar op ons kantoor.

Inspectierapporten

De Blije Bij nieuwtjes

Muzieklessen de Blije Bij

Kinderopvang De Blije Bij organiseert ook dit jaar weer muzieklessen.

Het rooster hiervan is inmiddels bekend geworden.

Weer goedkoopste kinderopvang

Kinderopvang De Blije Bij blijft de goedkoopste kinderopvang leveren in de omgeving van Amsterdam West.

Opvangtoeslag voor alle ouders 

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten straks minimaal 16 uur per week naar de opvang kunnen. Ouders krijgen daarvoor een tegemoetkoming van de overheid, ongeacht of ze werken.

 

Contact

   020-411 70 40

  info@deblijebij.net

 Burgermeester
Roellstraat 25-31
1064 BK Amsterdam

 

Openingstijden

Maandag:    07:00–18:00

Dinsdag:       07:00–18:00

Woensdag:  07:00–18:00

Donderdag: 07:00–18:00

Vrijdag:          07:00–18:00

Zaterdag:      Gesloten

Zondag:         Gesloten

Blijf op de hoogte