Informatie voor ouders

Wij hechten veel waarde aan open en eerlijke communicatie met ouders. We staan in regelmatig contact met ouders tijdens haal- en brengmomenten, ouderavonden en een nieuwsbrief en het crèche schriftje. Regelmatig contact draagt bij aan een hogere betrokkenheid van ouders. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening klantgericht blijven aanbieden.

Tarieven  & Sluitingsdagen

Tarieven KDV 2024

11Tarieven Kinderopvang De Blije Bij
De overzicht van onze prijzen 2024 voor de kinderopvang vindt u hieronder:

Dagen per week Uurtarief Kosten per maand
1 € 10,50 € 483,00
2 € 10,50 € 966,00
3 € 10,50 € 1449,00
4 € 10,50 € 1932,00
5 € 10,50 € 2415,00

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief luiers, eten, fruit, flesvoeding en overige
verbruiksartikelen. Activiteiten zoals muziekles, dansles, theatervoorstellingen etc. zijn in de prijs inbegrepen.

 

Tarieven BSO 2024

    Onze tarieven voor de vakantieopvang zijn gebaseerd op de officieel vastgestelde vakantiedagen/weken. Vrije dagen en/of middagen buiten deze officiële vakanties kunt u apart afnemen. Zo heeft u zelf de keus wanneer u uw kind wel en/of niet door ons laat opvangen. Hieronder kunt u zien wat deze extra opvang u gaat kosten.

Om te kunnen bepalen of en wanneer u het lopend schooljaar eventueel extra opvang nodig heeft kunt u de schoolgids raadplegen. Hierin staan alle extra vrije dagen vermeld.

Natuurlijk kunt u ook een extra dag opvang (buiten de contractdagen) afnemen. Voorwaarde is wel dat er ruimte is op de groep. Mocht u hier behoefte aan hebben overlegt u dan even met de groepsleiding. De kosten voor extra opvang vindt u eveneens hieronder.

Alle extra afgenomen uren komen op uw Jaaroverzicht te staan zodat u alsnog in aanmerking komt voor de Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst over deze extra uren.

Tarieven 2024 voor buitenschoolse opvang

BSO inclusief schoolvakanties

Dag Tarief Kosten per maand
Maandag € 9,25 € 212,75
Dinsdag € 9,25 € 212,75
Woensdag € 9,25 € 212,75
Donderdag € 9,25 € 212,75
Vrijdag € 9,25 € 212,75
Lange woe/vrijdag € 9,25 € 286,75


Extra opvang buiten de contract dagen*

Dag Uren per dag Tarief Kosten per dag
Ma/di/don/vrij 4,25 € 9,25 € 39,31
Woensdagmiddag 6,25 € 9,25 € 57,81
Vakantiedag 9,5 € 9,25 € 87,87
Studiedag 9,5 € 9,25 € 87,87

*Deze tarieven zijn voor onze klanten die al voor opvang op deze dag(en) betalen op
normale schooldagen. De reeds betaalde uren zijn verrekend. U kunt zelf kijken of u behoefte
heeft aan opvang op één van deze dagen (schoolgids) en dit aan onze administratie doorgeven.
De kosten van deze dag(en) worden eenmalig bij u in rekening gebracht.

  • Op vakantie- en studiedagen zijn wij open van 8:30 tot 18:00 uur! Wij zijn in de zomervakantie (3e en 4e week van de zomervakantie) gesloten! Dat wordt niet aan de ouders doorberekend.
  • Prijs is all inclusive. Uitstapjes tijdens de schoolvakanties zijn gratis.
  • Wij zijn altijd met de nationale feestdagen gesloten.

 

Sluitingsdagen

Wij zijn met de nationale feestdagen gesloten:

 • Nieuwjaarsdag
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • Pinksteren
 • Kerstmis
 • Bevrijdingsdag (alleen gesloten in lustrumjaren)

Zomervakantie:

Wij zijn elk jaar met de zomervakantie (3e en 4e week van de zomervakantie) 2 weken gesloten!
Zomervakantie wordt niet aan de ouders doorberekend!

Studiedagen:

Wij plannen elk jaar 2 studiedagen in. Zodra we een datum hebben, laten we het zo snel mogelijk weten.

 

Informatieboekje de Blije Bij

Pedagogisch beleidsplan

De Blije Bij nieuwtjes

Muzieklessen de Blije Bij

Kinderopvang De Blije Bij organiseert ook dit jaar weer muzieklessen.

Het rooster hiervan is inmiddels bekend geworden.

Weer goedkoopste kinderopvang

Kinderopvang De Blije Bij blijft de goedkoopste kinderopvang leveren in de omgeving van Amsterdam West.

Opvangtoeslag voor alle ouders 

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten straks minimaal 16 uur per week naar de opvang kunnen. Ouders krijgen daarvoor een tegemoetkoming van de overheid, ongeacht of ze werken.

 

Contact

   020-411 70 40

  info@deblijebij.net

 Burgermeester
Roellstraat 25-31
1064 BK Amsterdam

 

Openingstijden

Maandag:    07:00–18:00

Dinsdag:       07:00–18:00

Woensdag:  07:00–18:00

Donderdag: 07:00–18:00

Vrijdag:          07:00–18:00

Zaterdag:      Gesloten

Zondag:         Gesloten

Blijf op de hoogte